Értő olvasás program

Az értő olvasás a továbbtanulás, a kommunikáció és egyáltalán a társadalomban való eligazodás alapvető feltétele. A diákok életében a 9 éves kor a fordulópont, hiszen, ha eddig nem sajátítják el az értelmező, elemző olvasás képességét, akkor nehezebben fogják fel az összefüggéseket, nem látják a lényeget, magolva kényszerülnek tanulni, s az így elsajátított ismereteik nem maradandóak.

kep4

A PISA felmérések azt mutatják, hogy ma Magyarországon minden ötödik gyermek funkcionális analfabéta, azaz nem érti amit olvas, vagy olyan olvasási és szövegértési nehézségekkel küzd, amelyek egy életen át akadályozhatják őt abban, hogy kibontakoztathassa a benne rejlő tehetséget és megvalósíthassa álmait. Azok a gyerekek akik nem tanulnak meg időben értőn olvasni, nagyobb eséllyel hagyják abba általános vagy középiskolai tanulmányaikat és munkavállalási lehetőségeik is korlátozottak lesznek. Az értő olvasás fejlesztésére irányuló törekvéseink mit sem érnek azonban, ha a gyermekek nem az érdeklődési körüknek megfelelő olvasmányokkal találkoznak.

kep

Első lépésként 2014-ben Könyvforgató néven akciót indítottunk, amely során  gyerekkönyveket gyűjtöttünk és önkéntesek segítségével eljuttattuk a pályázó iskoláknak, civil szervezeteknek. 2014 óta több mint 10 000 adománykönyvet juttattunk el a rászorulóknak.  A könyvek birtokában a nyertes intézményekben megvalósulhatnak azok az olvasást és szövegértést fejlesztő programok, amelyekkel  pályáztak.

2018 májusától a Vadvirág Alapítvánnyal együttműködésben elindult országosan az innovatív és gyermek- centrikus Tanulás Könnyítő Program módszertanára épülő,  értő olvasás fejlesztését célzó programunk.  A program segítségével a pedagógusok időben felismerik a gyerekek olvasási nehézségeit és élvezetessé teszik az értő olvasást fejlesztő foglalkozásokat számukra. A módszertani képzésben résztvevő pedagógusok maguk is továbbadják kollégáiknak a tudást, megsokszorozva ezzel a program hatékonyságát és azt, hogy rászoruló gyerekek valódi esélyt kapjanak  a felzárkózásra.  Mára több, mint 30 iskolában, közel 100 önkéntes pedagógus vesz részt a programban, ezzel 1500 gyermeket segítve.