Mi lesz az ukrán menekült gyerekekkel a magyar közoktatásban?

Az #EgyüttUkrajnáért programunk keretében megvalósuló EDUA projekt útjára indította az UAINFO.HU honlapot az oktatással kapcsolatos információk megosztására.

Fél éve tart az ukrajnai háború, a menekült családok azóta is itt élnek köztünk, szeptember 1-től minden gyereknek iskolába kell járnia. Sok minden hiányzik a menekült gyerekeket, fiatalokat segítő szervezetek, szakemberek, pedagógusok munkájához az oktatás területén is – többek között az információ és az érdekképviselet. Erre a problémára igyekszik fenntartható megoldást nyújtani az EDUA projekt, melyet a Civil Közoktatási Platform a Civil Kollégium Alapítvánnyal együttműködve, a United Way Magyarország támogatásával valósít meg.

A projekt keretében elkészült egy magyar, ukrán, orosz nyelvű információs portál az UAINFO.HU,  mely a családok, valamint a pedagógusok és segítők számára fontos, többek között a beiskolázással, tananyagokkal kapcsolatos információkat is tartalmazza. Az ukrán háború elől tömegesen menekülnek a családok, velük rengeteg gyermek. Köztük és segítőik között is nagyon nagy az információhiány. Aki menedékes vagy magyar állampolgár, annak jár az ingyenes oktatás Magyarországon. Ez nemcsak őket érinti, hanem az őket tanító pedagógusokat és bizony a jövendőbeli osztálytársaikat is. Nekik kíván segíteni ez a honlap és az EDUA projekt.

A szeptember 16-ára szervezett KI, MIT, HOGYAN: ukrán menekült gyermekek a magyar közoktatásban című konferencia is lehetőséget ad az érintettek számára az információszerzésre: a magyarországi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, az óvodai és iskola eljárások és a támogatási lehetőségek (szinkrontolmácsolással ukránra is fordított) megismerése mellett az ukrán közoktatás által a menekülteknek nyújtott támogatásról is első kézből kaphatnak tájékoztatást, és egy rövid külföldi kitekintésre is sor kerül. A konferencia túlmutat az egyoldalú információátadáson: az oktatási intézmények is szót kapnak, hogy tapasztalataikat a döntéshozókkal megosszák, a délután pedig a kicsoportos megbeszéléseké, hiszen egymás gyakorlatából, tapasztalataiból, szülők, segítők, támogatók párbeszédéből is sokat lehet tanulni. Ezek a találkozások és együtt gondolkodások elősegítik a további együttműködéseket és a közös érdekképviseletet.

A United Way Magyarország „Együtt Ukrajnáért” programja során olyan civil szervezeteket és projekteket támogat, amelyek az ukrajnai háború elől hazánkba menekültek élhető körülményeinek megteremtésére, fenntartására, a családok és a gyerekek jóllétére, integrálására irányulnak. A pályázat keretében vannak olyan projektek, amelyek menekült gyerekek és fiatalok oktatáshoz való hozzáférését és az oktatásban való részvételének elősegítését célozzák, vagy a családok önálló életfenntartását helyezik előtérbe, illetve a megfelelő egészségügyi ellátásához való hozzáférést és betegségmegelőzést biztosítják.

„Fontosnak tartjuk, hogy egy olyan országos projektet is támogassunk, mint az EDUA, amely a széles értelemben vett oktatás területét fogja össze információmegosztással, kutatással, hálózatépítéssel, szakpolitikai ajánlás kidolgozásával” – Adriány Kincső, a United Way Magyarország ügyvezető igazgatója.

A Civil Közoktatási Platform több mint félszáz civil szervezet szakmapolitikai értékközösségen alapuló, demokratikus együttműködési fóruma, mely szakmai tudására, kapcsolatrendszerére, hálózatára építve a háború kitörése óta foglalkozik a menekültek oktatásának problémakörével. Fontosnak tartja nem csak az információk, hanem a problémák összegyűjtését és közzétételét, ezek megoldásának elősegítését is, többek között annak a kérdőíves kutatásnak az eredményeivel, amelyben Ukrajnából menekült szülőket, fiatalokat, és a velük foglalkozó pedagógusokat és más segítőket kérdeznek. (A kérdőívek magyar és ukrán nyelven elérhetők itt.)

A Civil Kollégium Alapítvány (CKA) feladata, hogy segítse az emberek önszerveződését, közösségi szervezetek alakulását és e csoportok, szervezetek részvételét a döntéshozatalban. Különös figyelmet fordít a társadalmilag sérülékeny csoportokra, bevonásukra. A CKA roma programjának közösségszervezői a háború első napjaitól segítik a roma menekülteket, és szervezik az őket támogató szervezetek együttműködését.