Küldetésünk

kik_vagyunk_foto_3

Olyan világot álmodtunk meg, amelyben a színvonalas oktatáshoz való hozzáférés, a pénzügyi stabilitás és az egészséges életkörülmények egyaránt biztosítottak ahhoz, hogy az egyének és a családok megvalósíthassák életcéljaikat, a gyerekek és a fiatalok kibontakoztathassák a bennük rejlő tehetséget.

Annak érdekében, hogy ez a jövőkép a magyar társadalom bármely tagja számára elérhető legyen, szervezetünk felkutatja a társadalom legégetőbb oktatási, pénzügyi és egészségügyi problémáit és arra törekszik, hogy széles társadalmi összefogással – pénzügyi, emberi és egyéb szükséges erőforrások mozgósításával – mély és tartós pozitív változásokat indítson el a fennálló problémák megoldása érdekében.

uwh_house_fig_hu

CÉLJAINK

Tevékenységünk három fő területe az oktatás, a pénzügyi stabilitás biztosítása és az egészség. Ezen belül az oktatásra, a jövő generációjának támogatására fordítjuk a legnagyobb hangsúlyt.

Oktatás

Célunk, hogy a gyerekek és a fiatalok társadalmi, kulturális és vallási hovatartozásuktól, illetve egészségi állapotuktól függetlenül, az őket megillető esélyegyenlőség elve alapján, olyan készségeket és képességeket sajátíthassanak el az iskolai évek során, amelyekkel sikeresen győzik majd le a 21. század kihívásait és független, önfenntartó felnőtté válhatnak. Konkrét programjainkról, eredményeinkről bővebben az Oktatás menüpont alatt olvashatsz.

Anyagi biztonság

A sikeres önálló élet alapja az anyagi biztonság. Célkitűzésünk, hogy elősegítsük, az egyének – elsősorban a fiatalok – tudatos és felelősségteljes pénzügyi döntéseit, úgy, hogy lehetőséget biztosítunk számukra, hogy elsajátíthassák mindazokat a kvalitásokat, amelyekkel megteremthetik, és fenntarthatják önmaguk számára az anyagi biztonságot és függetlenségüket.

Egészség

Meggyőződésünk, hogy egészségünk megőrzése kiemelten fontos feladat, éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy népszerűsítsük az egészséges életmódot. Ennek keretében egészségmegőrző programokat indítunk és támogatjuk a már meglévő kezdeményezéseket. Bővebben

SOKSZÍNŰSÉG, EGYENLŐSÉG ÉS ELFOGADÁS

Törekszünk arra, hogy a társadalom valamennyi rétegét munkánk összes területébe bevonjuk.

Olyan módon cselekszünk, hogy tiszteletben tartsuk minden ember – a közösség, az adományozók, a munkatársaink és családjaink, a vezetőség és az önkéntesek – méltóságát, egyediségét és belső értékeit. Hiszünk egy olyan közösségben, amely minden ember saját adottságainak sokszínűségéből épül fel.

Elismerjük, hogy a rasszizmus és etnikai megkülönböztetés történelmünk része, mely a múltban létező és a jelenben is meglévő egyenlőtlenségeket teremtett. Ezen a különbségek az oktatás, egészségügy és az alapvető közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben mutatkoznak meg.

Kétségtelenül elítéljük a faji és etnikai megkülönböztetés minden formáját, mely aláássa közösségünk jólétét és életképességét.

Egy olyan közösséget képzelünk el, mely tiszteletben tartja minden ember – a közösség, az adományozók, a munkatársaink és családtagjaik, a szervezet, valamint az önkéntesek – méltóságát, egyediségét és belső értékeit. Egy olyan mozgalomban hiszünk, amely minden ember egyedi gazdag sokszínűségéből és képességeiből építkezik. Tevékenységünkön keresztül egész közösségeket emelhetünk fel, és olyan csoportok lehetőségein javíthatunk, akiket intézményes vagy rendszerszinten megkülönböztetés ér faji vagy etnikai hovatartozásuk miatt.

Együttműködünk helyi, állami vagy privát partnerekkel, hogy közösen olyan megoldásokat találjunk, melyek biztosítják minden ember számára a boldoguláshoz szükséges erőforrásokat, támogatásokat, lehetőségeket, és hálózatokat.