Sikeresen lezárult az “Oktatással a jövőért” pályázatunk

A United Way Magyarország pályázatának fókuszában az értő olvasás elsajátítása, a középiskolások XXI. századi kompetenciáinak és készségeinek, valamint a fiatalokat támogató pedagógusok és szakemberek vezetői készségeinek fejlesztése állt.

Miért írtuk ki a pályázatot?

Értékeinknek megfelelően pályázatunk célja olyan ígéretes programok és kezdeményezések támogatása, amelyek a gyermekek és fiatalok sikeres felnőtté válását segítik elő. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a folyamatot támogató pedagógusok, szakemberek fejlesztése is, így a pályázaton belül ezt a lehetőséget is biztosítottuk.

A támogatott területek

A pályázat során hat kiemelt területre lehetett támogatást igényelni: az 5-10 éves korú óvodás és általános kisiskolás gyerekek értő olvasásának elősegítésére; a középiskolások XXI. századi kompetenciáinak és készségeinek fejlesztésére; valamint ugyanezen korcsoport pályaorientációjára és karriertervezésére. Továbbá kerestük azokat a kezdeményezéseket is, amelyek a pedagógusok fejlesztését ösztönzik, hogy hivatásukban minél inkább kibontakozhassanak és közösségvezetői szerepükben megerősödjenek. A 16-26 éves fiatalok, fiatal felnőttek szegmensét illetően pedig a részükre tervezett, szakképzéssel, szakképzési mobilitással összefüggő programokkal lehetett indulni. Alapítványunk nemcsak a nemzetközi, hanem magyar hálózatának munkájába is bevon önkénteseket, így az ilyen projektek eredményes megvalósításához szükséges pl. anyag- és eszközköltségek fedezésére is lehetett pályázni.

…és most jöjjenek a nyertesek!

A pályázati felhívásra 46 pályázat érkezett. Ezek közül első körben a Csodaműhely Egyesülettel és az Igazgyöngy Alapítvánnyal kötünk stratégiai megállapodást, egy-egy programjuk azonnali támogatása mellett döntöttünk. Rajtuk kívül kiválasztottunk még több, mint 20 szervezetet, akikkel jövőbeni együttműködési lehetőségeket keresünk, akár pénzügyi támogatás formájában is.

A United Way Magyarország 2 millió Ft-tal támogatja a Csodaműhely Egyesület programját, amelynek középpontjában Csobánka térségében élő 12 és 30 év közötti hátrányos helyzetű fiatalok pályaorientációja, szakképzése, kompetencia fejlesztése, jövőképének erősítése és munkaerőpiaci mobilitásának növelése áll. Az Igazgyöngy Alapítvány papírszínház projektjéhez 822.804 Ft-tal járulunk hozzá, hogy a Toldi Tanodába járó 5-10 éves gyermekek a közös meseírás és illusztrálás során, játékosan jussanak közelebb az értő olvasáshoz.
Az elbírálás során előnyt élveztek olyan programok, projektek, amelyek kifejezetten szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok esélyteremtését célozták meg, és legalább pilot szinten sikeresen megvalósultak, jelentős növekedési és hosszú távú fenntarthatósági potenciállal rendelkeznek, és/vagy nagyszámú önkéntes bevonását teszik lehetővé, illetve ahol a pályázó a projekttervet a kedvezményezettekkel közösen véglegesíti.

Átláthatóság

A támogatás folyósításának alapfeltétele volt az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása a pályázók részéről. Erre a területre Alapítványunk kiemelt figyelmet fordít tevékenységének minden egyes szegmensében. Kiválasztási módszerünk alapköveit képezik azok a szempontok, amelyek szerint alaposan megvizsgáljuk és értékeljük a jelentkező szervezetek mindegyikét az átláthatóság és az elszámoltathatóság jegyében is.