KönyvForgató programunk friss eredményei

KönyvForgató programunkban a Tanulás Könnyítő Programot alkalmazzuk.

2017-ben 24 kaposvári hátrányos helyzetű kisiskolás gyermek vett részt első, értő olvasás fejlesztését célzó képzésünkön.

A foglalkozások az iskola tanévrendjéhez kapcsolódva, októberben kezdődtek és májusban értek véget. A programban résztvevőknek, heti rendszerességgel, 50 perces foglalkozásokat biztosítottak a TKP szakemberek és az oktatók. A gyermekcentrikus, játékos órák elősegítik, hogy a gyerekek saját élményeiken keresztül fejlődjenek, tanuljanak miközben a mozgásnak, különféle feladatoknak köszönhetően az idegrendszerük is fejlődik.

Az eredmények önmagukért beszélnek.

Az 1. osztályosok esetében a bemeneti vizsgálat során két területet mértünk; az olvasáshoz szükséges készségekét, mint pl. a betű-hang kapcsolata, a szótagolás, vizuális és auditív memória, valamint az iskolában tanult betűk – hangok vizsgálatának kapcsolatát, ilyenek pl. az olvasott szavak megértése és a tanult hangokból való szóképzés.  A bemeneti mérés alkalmával a programban részt vevő gyerekek 45 %-os eredményt értekel, míg a kontroll csoport 70 %-ot.  A hét hónapos foglalkozás-sorozat lezárásaként a kimeneti méréskor azt vizsgáltuk, hogy a gyerekek értik-e az olvasott szavakat, mondatokat, képesek-e szavakat alkotni betűhalmazból A fejlesztett csoportban részt vevő gyerekek összteljesítménye 70 % volt, míg a kontroll csoporté lecsökkent 57%-ra. Míg bemenetkor a kontroll csoport jobban teljesített, kimenetkor a TKP csoport jócskán lekörözte őket.

A 2. osztályosok bemeneti vizsgálata során az értő olvasáshoz kapcsolódóan a szavak, mondatok megértésén túl igaz-hamis állításokkal, összegzéssel, tapasztalati következtetéssel kellett megküzdeniük a gyermekeknek és analitikus készségükre is fény derült. 10%-os teljesítménykülönbség volt tapasztalható a kontrollcsoport javára ekkor. A kimeneti vizsgálatok során azonban a TKP   programban részesülő gyermekek fejlődése 32%-pontos emelkedést mutatott, míg a kontroll csoporté csupán 9%-ot.

A vizsgálati eredmények egyértelműen jelzik, hogy ha értő olvasó gyermekeket szeretnénk nevelni, akkor az olvasás mellett a kapcsolódó kognitív funkciókat is fejlesztenünk kell.

A TKP programban részesülő gyermekek esetében ezt játékos, gyakorlatias, több esetben mozgással összekötött feladatokkal biztosítjuk.  A legfontosabb persze, hogy ezeket a gyakorlatokat a gyerekek szívesen, örömmel végezzék, kihívásként tekintsenek erre, játék közben megtapasztalják a flow élményt.

Első módszertani képzésünkről nézd meg a részt vevő pedagógusok beszámolóját.