IKT varázsereje a tanteremben webinár-sorozat: Dr. Tóth-Mózer Szilvia előadása

Kattints és nézd meg szakértőnk előadását a fordított osztályterem koncepciójáról és a hozzá kapcsolódó néhány digitális eszköz alkalmazásának lehetőségeiről.

Hogyan segíthetünk diákjainknak megtartani motivációjukat a hibrid oktatás/távoktatás esetén? Mit kell tennünk ahhoz, hogy támogatni tudjuk a gyerekeket az önálló tanulásban? Milyen webes alkalmazásokat hívhatunk segítségül, hogy interaktívan, innovatívan, inspiráló módszerek használatával taníthassunk?

Első rész:

Második rész:

Dr. Tóth-Mózer Szilvia

ELTE Oktatási Igazgatóság, Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztály, osztályvezető-helyettes

Az ELTE Oktatási Igazgatóság Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztályának munkatársaként e-learning szakértőként dolgozom. Korábban az ELTE PPK tanársegédje voltam, tanárszakos és andragógia szakos hallgatókat tanítottam. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. IKT módszertani munkatársaként számos, a digitális írástudás fejlesztését elősegítő programban, kutatásban, képzésben és kiadványkészítésben működtem közre. Pszichológusként, pedagógusként és IKT módszertani szakemberként fontosnak tartom, hogy a képzések résztvevői kellő módszertani tudással felvértezve taníthassanak online tanulási környezetekben is.